Kuruluş

 

Arı Yetiştiricileri  Birlikleri ana sözleşme hükümlerini kabul eden, aynı çalışma konularına sahip 
Damızlık Ana Arı, Ana Arı, Arı ve Arı ürünleri üretmek, pazarlamak ve ıslah çalışmaları yapmak 
üzere Ülke çapında olduğu gibi İlimizde de 2003 yılında Bursa İli Arı Yetiştiricileri Birliği   kurulmuştur.

a) Birliğin  çalışma bölgesi il hudutları dahilindedir. Ancak illerinde birlik bulunmayan arıcılar,
Merkez Birliğine              üye  komşu ildeki birliğe bağlı olarak kurulan illerindeki şubelere üye olabilirler. 

b) Birliğin adı: ‘Bursa İli Arı Yetiştiricileri Birliği’ dir.

c) Birliğin süresi 49 yıldır. Bu süre genel kurul kararı ile uzatılabilir.Ürün başarıyla sepetinize eklendi.