Amaç

  Bursa İli Arı Yetiştiricileri Birliğimizin amaci ;  

Birlik Bursa İlinde üstün verimli arıların yetiştirilmesi için; gerek yurt içinde yetiştirilen gerek yurt dışından ithal edilen ve gerekse yerli ırkların genetik potansiyellerinin geliştirilmesi, verimlerinin arttırılması, yerli gen kaynaklarının korunması, tanımlanması (Plaka, elektronik çip vb.), Damızlık Ana Arı, Ana Arı kayıtlarının tutulması, bu kayıtlara esas teşkil edecek verim kontrollerinin yapılması, arıcılık teknik uygulamaları yapmakta önderlik yapması, arıcıların faaliyetlerinde yardımcı olunması, arılarla ilgili sağlık hizmetlerinin yürütülmesi ve sigorta işlemlerinin yapılması, üyelerinin eğitimlerinin sağlanması, faaliyet alanında yarışma ve sergi düzenlenmesi, Girdilerin ve ilaçların temin ve tedariki ile arı ve arı ürünlerinin analiz ve kontrolünden sonra yurt içi ve yurt dışında pazarlanması, ürünlerin değerlendirilmesi için gerekli tesislerin kurulması, kiralanması ve işletilmesi, üretimin ekonomik olması amacına yönelik çalışma ve araştırmalar yapılması ve/veya yaptırılması, üyelerin ulusal ve uluslararası düzeyde temsili ile ilgili hususlar ile Bakanlığın belirleyeceği ve planlayacağı her türlü arı yetiştiriciliği ve ıslahı çalışmalarını yürütmek amacıyla hizmet verir.Ürün başarıyla sepetinize eklendi.